Hệ thống Nam Y dược Phú Tuệ, gồm các y, bác sĩ, dược sĩ YHCT trong và ngoài lực lượng vũ trang, tận tâm, chuyên môn vững, giầu kinh nghiệm, thực hiện khám (lâm sàng, cận lâm sàng)/chữa bệnh đa khoa YHCT bằng phương pháp không dùng thuốc (châm, cứu, bấm huyệt, án ma, chích, lể, khêu, khích, giác, xông, phục hồi chức năng…) và dùng thuốc YHCT (thuốc thang, chế và thành phẩm thuốc) với tôn chỉ, “Nam dược trị Nam nhân” của Tổ Tiên người Việt.

Thu hái, sơ/bào chế, sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc Nam, chế phẩm thuốc YHCT cao, đơn, hoàn, tán, thành phẩm thuốc YHCT. Bảo đảm hiệu quả cao, chất lượng tốt, an toàn, theo Dược điển, TCVN, GMP – WHO.