Phòng Chẩn trị YHCT Phú Tuệ thực hiện chính sách đổi trả sản phẩm của quý khách hàng trong các trường hợp sau:

  • Không đúng chủng loại sản phẩm, số lượng, chất lượng, mà quý khách đã đặt.
  • Sản phẩm không bảo đảm đủ thời gian sử dụng quy định trên bao bì sản phẩm, hướng dẫn sử dụng kèm theo.
  • Sản phẩm bị thiếu hụt, thất thoát, đổ vỡ trong quá trình vận chuyển, Phòng Chẩn trị YHCT Phú Tuệ sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển thu hồi đơn hàng và gửi lại quý khách hàng đơn hàng mới như đã đặt ban đầu.
  • Nếu quý khách hàng yêu cầu, sản phẩm không đáp ứng với quý khách hàng sau một thời gian sử dụng, Phòng Chẩn trị YHCT Phú Tuệ thực hiện thu hồi phần còn lại với giá trị thực tế còn lại đến lúc thu hồi. Điều kiênj thu hồi của phần sản phẩm còn lại phải không bị hư hỏng với bất kì nguyên nhân nào. Hoặc Phòng Chẩn trị YHCT Phú Tuệ sẽ đổi sản phẩm khác đáp ứng với khách hàng. Giá trị sản phẩm mới là đơn hàng mới, do quý khách hàng đặt.